talher-slider-servicios-urbanos

Serveis Urbans

Neteja viària. Neteja d’estanys i fonts

Neteja i manteniment de zones verdes

Recollida selectiva i transport de residus urbans

Rentat, manteniment i reparació de contenidors

Gestió de Punts Nets

Recollida de residus generats per l’activitat portuària

Desinsectació, desratització i desinfecció

Actuacions Serveis Urbans