talher-slider-forestales

Serveis Forestals i Recuperació Ambiental

Gestió integral de les muntanyes i aprofitaments forestals

Tractaments silvícoles per a la prevenció d’incendis, foment i millora dels boscos

Repoblacions per a la prevenció i control de l’erosió i protecció de la conca de recepció

Creació, neteja i manteniment de camins forestals

Tancaments

Construcció de dipòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis

Obertura de tallafocs i àrees tallafocs

Creació de dics de correcció hidrològica

Millora de zones de pasturatge

Recuperació ambiental d’àrees degradades (abocadors, escombreres…)

Restauració ambiental de zonas costaneres

Restauració i correcció hidrològica, actuacions a lleres i riberes

Recuperació de zones humides

Actuacions Forestals