talher-slider-jardineria

Serveis de Jardineria

Moviments de terra, xarxes de drenatge, xarxes de distribució, sistemes d’enllumenat

Desbrossament, neteja d’herbes i massa vegetal

Sembrats, plantacions, transplantaments

Poda, sega, poda ornamental

Jardineria adaptada i sostenible

Pavimentació, vials, accessos i places

Sistemes de reg

Làmines d’aigua, ries, fonts ornamentals

Mobiliari, jocs infantils

Cartelleria informativa i interpretativa, recursos didàctics

Tancaments

Equipaments auxiliars: zones de picnic, quioscs, pistes esportives, carrils bici…

Actuacions Jardineria