Talher renova la imatge de la Plaça dels Països Catalans, a Les Franqueses del Vallès

Talher renova la imatge de la Plaça dels Països Catalans, a Les Franqueses del Vallès

Renovació parc Països Catalans Franqueses Vallès

Talher ha reformat i condicionat, durant el segon trimestre del 2019, la Plaça dels Països Catalans, del barri de Bellavista, canviant la seva fesomia i fent-la més agradable per als usos de lleure de la ciutadania.

Visualment, la plaça remodelada mostra zones de gespa natural on abans hi havia sauló amb problemes d’erosió. Una zona de jocs per a infants fins als 12 anys i una altra d’activitats de salut per a la gent gran conviden a fer-hi un ús social i lúdic

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha volgut no només recuperar aquest espai públic, sinó també obrir-lo al passeig, rebaixant el terreny i eliminant bordons.

El parc presenta així tres zones diferenciades:

  • Una zona de jocs infantils per a infants fins a 6 anys: 550m2 (paviment de formigó acolorit i cautxú, que substitueix el sauló)
  • Una zona de jocs infantils per a infants d’edat superior i una àrea de gimnàs per a la gent gran:  650 m2 (paviment de sauló)
  • Una zona de gespa: 2.000 m2

 

Els treballs que s’han realitzat a cadascuna de les àrees són:

  • Zona de jocs infantils:  recol·locar els jocs per complir amb la normativa de jocs infantils, pavimentar l’àrea amb formigó i perímetre de seguretat dels jocs amb cautxú, instal·lar una tanca perimetral nova i una font d’aigua, atès que l’espai no disposava de cap.
  • Àrea de salut per a la gent gran: adequar el terreny per aplanar les pendents i estendre sauló nou. En breu s’instal·larà una piràmide per als nens, dins del perímetre de seguretat del joc amb sorra.
  • Zona de parc: obrir el parc al passeig, traient-ne els bordons i una tanca vegetal de baladres, sembrar gespa amb la preparació prèvia del llit de sembra i amb la instal·lació del reg per aspersió/difusió. S’ha instal·lat també una font i s’han plantat til·lers als escocells buits.