¿Quiénes somos?

TALHER és una empresa de serveis i obres ambientals present en tot l’Estat.

Fundada a Sabadell al novembre de l’any 1979, va passar a pertànyer al grup DRAGADOS al setembre de l’any 2000 per englobar-se en el holding d’empreses d’ACS a l’octubre de 2003 a través del Grup Clece.

D’una seu i oficina a Catalunya amb un staff d’escassament deu persones i un capital social d’1 milió de pessetes (6.000 € d’avui), ha passat a ser en l’actualitat una de les empreses líders del Mercat Verd amb amb sis grans gerències a Catalunya, Nord-Nord-oest, Llevant, Centre-Extremadura, Andalusia i Canàries, i delegacions amb oficines i presència en pràcticament totes les províncies i ciutats autònomes d’Espanya.
Compta amb una plantilla propera a les 1.500 persones, un capital social de 2,27 M€ (milions d’euros), un patrimoni net pròxim als 19 M€ i un actiu proper als 26 M€.

En la seva constitució, els objectes socials que figuraven, entre d’altres, eren les explotacions agrícoles, pecuàries i forestals, així com qualsevol altre tipus de treballs relacionats amb les mateixes i la compra, venda, fabricació i aplicació de pesticides i de qualsevol altre tipus de productes agrícoles.

Actualment, dins del concepte de MERCAT VERD, l’objecte social de TALHER abasta sectors com:

– Jardineria: Serveis de Conservació i Manteniment de Zones Verdes i Arbrat així com Execució d’Obres de Parcs i Jardins, tant públics com privats.
– Forestal: Tractaments selvícolas preventius d’incendis forestals, Brigades d’extinció d’incendis forestals, Tala i poda en carrers de línies elèctriques, Repoblacions, Camins forestals.
– Recuperació Ambiental, Restauració d’Ecosistemes, d’Àrees degradades, Restauració de rius i riberes.
– Correcció Hidrològic-Forestal.
– Conservació d’Espais Naturals.
– Vies verdes, Camins naturals, Carrils bici.
– Conservació i Manteniment de marges de línies de ferrocarril i carreteres per tal de disminuir el risc d’incendis forestals.
– Serveis Veterinaris i de protecció i control de fauna silvestre i urbana.
– Serveis d’Educació Ambiental. Gestió de Centres d’Interpretació i Museografia.

Amb presència en el sector de SERVEIS URBANS:

– Gestió de residus domiciliaris
– Neteja viària urbana i de vials en recintes
– Neteja de vials en ports i gestió dels residus generats
– Neteja de platja
– Conservació i Manteniment d’infraestructures lineals: carreteres, pals de línies de transport
– Conservació i Manteniment de mobiliari urbà, àrees de jocs infantils
– Gestió de serveis turístics i culturals

Així com en el MEDI RURAL mitjançant la realització d’Obres i Serveis de foment i millora del medi rural.

TALHER, més de 30 anys d’experiència en jardineria i treballs forestals

TALHER acredita més de 30 anys d’experiència en jardineria i treballa forestals. Actualment, l’empresa forma part del GRUP CLECE, que contribueix positivament a millorar el funcionament de l’organització i aporta un plus de solvència tècnica y financera.

Associacions del sector

TALHER és membre de les principals associacions empresarials del sector i participa activament en elles.

APEVC
Asociación de los Profesionales de los Espacios Verdes de Catalunya

ACETREF
Asociación Catalana de Empresas de Trabajos Forestales

ASERPYMA
Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente

ASEMFO
Asociación Nacional de Empresas Forestales

AEP
Asociación Española de Paisajistas

ASEJA
Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines

REPRO
Inscrita en el Registro de Proveedores Repro

AEA
Asociación Española de Arboricultura

AVEM
Asociación de Veterinarios Municipales

AEPJP
Asociación Española de Parques y Jardines