talher-slider-forestales

Qualitat

Talher està fermament compromesa amb un seguit de principis d’actuació que il·lusten la seva vocació per la qualitat:

– La satisfacció dels nostres clients interns i externs: acomplint les seves expectatives i anticipant-nos a les seves necessitats.

– Compliment de la legislació i amb tots els requeriments establerts pels nostres clients.

– La millora continuada dels nostres processos e indicadors de gestió.

El control de qualitat es realitza de forma directa mitjançant el seguiment de la prestació de tots els serveis i de forma indirecta per avaluació dels proveïdors i sobcontractes. Està implantat el Sistema Integrat de Gestió en tots els centres als quals Talher presta els diversos serveis contractats.

Gràcies a la integració de les diferents àrees de negoci, tant a la gestió com a la prestació dels serveis, podem donar una resposta global, efectiva i de qualitat, buscant sempre la Millora Continuada. S’involucra als subcontractistes i proveïdors, en la comprensió i acceptació de la nostra Política, creant una relació basada en la confiança i la transparència, complint la nostra obligació legal de guardar absoluta confidencialitat respecte a les dades personals que gestionem, tant del nostre personal como dels usuaris i clients.

La implantació d’aquest sistema a l’empresa Talher està certificada per DNV GL.

 ISO 9001

ISO 9001

 UNE EN 1176

UNE EN 1176

 UNE EN 16630

UNE EN 16630