talher-slider-forestales

Prevenció

Per a TALHER, les persones constitueixen el seu valor més important. La vida integritat física i salut dels treballadors són drets la protecció dels quals ens és una preocupació constant. La prevenció de riscos laborals és assumida i contemplada per la Direcció com un aspecte més de totes i cadascuna de les activitats, decisions, ordres i instruccions de l’empresa, com a mitjà eficaç per a millorar la seguretat i salut dels nostres treballadors.

Per a complir aquest objectiu, TALHER ha sotmès el seu sistema de gestió a l’auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals segons marca la legislació i l’auditoria voluntària de compliment dels requisits OHSAS 18001:2007, adreçant la nostra tasca més enllà d’allò formalment exigible i amb la finalitat d’arribar al més alt nivell de seguretat i salut al treball. Des del gener del 2012 TALHER és adherit al Servei de Prevenció Mancomunat de CLECE.

TALHER ha subscrit l’aplicació del projecte One Safety als treballs de desbrossament, tala i poda a les servituds de línies d’Alta, Mitja i Baixa Tensió d’ENDESA a Catalunya i Andalusia.

El projecte One Safety ha sigut desenvolupat pel grup Enel i està dirigit a promoure comportaments segurs tant entre els treballadors d’Enel com entre els de les empreses contractistes d’Enel.

L’objectiu és estendre i consolidar la cultura preventiva, de salut i de seguretat basada en un model motivacional, en l’assimilació de comportaments segurs i en el reforç positiu.

Talher col·labora amb ENDESA en l’elaboració de Manuals de Prevenció adequats a la tipologia de treballs de tala i poda als carrers sota les línies elèctriques, a la identificació dels comportaments de risc, a la formació continuada, al seguiment dels treballs, amb la finalitat de crer una base de dades que es retroalimentin de les observacions realitzades, amb l’objectiu d’establir un Pla de Millora Continuada en la Seguretat tendent a la consecució de l’Objectiu Accidents Zero.