talher-slider-forestales

Medi Ambient

 HCO-0027/2018

HCO-0027/2018

 HCO-0027/2017

HCO-0027/2017

 HCO-0027/2016

HCO-0027/2016

 HCO-0027/2015

HCO-0027/2015

 HCO-0027/2014

HCO-0027/2014

 HCO-0027/2013

HCO-0027/2013

TALHER està fermament implicada a la protecció de l’entorn. A la seva activitat quotidiana, el respecte pel medi ambient és prioritari, garanteix la correcta execució de les mesures preventives i correctores necessàries per a la protecció del mateix, mitigant les impactes que es poden generar durant l’execució dels serveis d’acord a:

– Legislació ambiental vigent
– Mesures establertes per l’autoritat competent
– Propi sistema de gestió ambiental de Talher

Els seus treballs, obres i activitats es desenvolupen mitjançant el Sistema de Gestió Ambiental basat en la ISO 14001, incorporat al Sistema Integrat de Gestió. Per això elabora Programes de Vigilància Ambiental (PVA) específics per cada cas, que tenen com a objectiu garantir el compliment de les indicacions i mesures protectores i correctores necessàries per evitar o corregir els impactes ambientals generats durant l’execució de les obres. Un equip tècnic interdisciplinar responsable de Medi Ambient du a terme els registres i controls de les afeccions generades durant el desenvolupament de cada obra.

La implantació d’aquest sistema a l’empresa Talher està certificada per DNV GL.

A més TALHER incorpora al seu Sistema de Gestió Ambiental altres importants certificacions ambientals:

· Certificat de Petjada de Carboni per totes les seves activitats. L’anàlisi de les emissions CO2 permet identificar les oportunitats de reducció i gestionar els riscos de les emissions. Constitueix un avanç a l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic. La verificació es fa d’acord a la norma de referència ISO 14064-1:2006.

El càlcul de la petjada inclou:

– emissions directes de gasos d’efecte hivernacle pel consum de combustibles

– emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle per consum d’energia

· Certificats EMAS específics als contractes de manteniment de zones verdes de les ciutats de Còrdoba i Càceres.

Si desitgeu demanar-nos les corresponents memòries anuals de la Petjada de Carboni o declaracions ambientals EMAS, podeu sol·licitar-nos-les mitjançant aquesta adreça de correu electrònic: talher@talher.com

 ISO 14001

ISO 14001

 PETJADA C02

PETJADA C02