talher-slider-infraestructuras

Infraestructures

Conservació i manteniment de carrer sota línia elèctrica

Manteniment verd de línies de ferrocarril

Conservació, manteniment, neteja i gestió de serveis afectats a carreteres

Neteja i drenatges de lleres

Obres de construcció d’ús agropecuari (dipòsits, aljubs, abeuradors, naus…)

Obres de construcció d’ús cinegètic i piscícola (refugis, piscifactories…)

Obres de construcció d’edificacions d’ús públic (aules de la natura, centres d’interpretació…)

Vies verdes i camins naturals

Neteja de fonts

Actuacions Infraestructures