talher-slider-espacios-naturales

Gestió d’Espais Naturals

Integració paisatgístic de talussos i correcció de l’impacte ambiental causat per infraestructures públiques i obra civil

Mesures compensatòries d’impacte ambiental

Actuacions en espais naturals

Millora d’hàbitats i recursos naturals

Foment de la biodiversitat i la recuperació dels hàbitats naturals

Recuperació i millora d’entorns urbans i rurals, posada en valor del seu ús públic

Vies Verdes i Camins Naturals

Actuacions Espais Naturals