Talher-Gestion-de-fauna

Gestió de Fauna

Serveis veterinaris per fauna silvestre, fauna domèstica i fauna de parcs

Estudis faunístics: inventaris i censos, radioseguiment, anillament científic

Construcció i gestió d’infraestructures i centres faunístics

Millora d’hàbitats

Control de fauna silvestre, fauna domèstica i fauna de parcs

Recollida i gestió de fauna domèstica abandonada

Gestió de centres d’animals abandonats

Auditories sanitàries

Terapèutica d’animals exòtics i salvatges

Anàlisis microbiològics

Anatomia patològica

Actuacions Fauna